Завдання з біології

для дистанційного

навчання під час карантину

в період з 12.03.2020. по 03.04. 2020.

№ п/п

Дата

Тема уроку

Завдання уроку

6 клас

1.

12.03.

Плауни, хвощі, папороті

Опрацювати §43.

Дати відповідь на запитання на сторінці 163,164.

Виконати письмово:

1. Заповнити табличку:

« Значення вищих спорових рослин у природі та житті людини».

Відділи

Значення в природі

Значення в житті людини

Мохи

Хвощі

Плауни

Папороті

2.

16.03.

Голонасінні

Опрацювати § 44.

Дати відповідь на тестові завдання та на завдання на сторінці 167.

Виконати письмово:

1. Замалювати в зошиті будову органів розмноження сосни звичайної.

2. Значення голонасінних у природі та житті людини (використовувати додаткову літературу)

3.

19.03.

Покритонасінні (Квіткові)

Опрацювати § 45.

Відповісти на тести на сторінці 169.

Дати відповідь на запитання на сторінці 170.

Виконати письмово:

1. Практичну роботу № 3.

Тема: Порівняння будови мохів, папоротей та покритонасінних рослин (сторінка 170)

Примітка: Зразки рослин можна подивитися в підручнику або в інтернеті.

4.

30.03.

Сільськогосподарські рослини

Опрацювати § 46.

Дати відповідь на запитання на сторінці 173.

Виконати письмово:

1. Записати у зошит групи культурних рослин.

2. Підготувати повідомлення по темі культурні рослини. В повідомлені учні описують рослини однієї із груп та значенні цих рослин для людини. (повідомлення на дві, три сторінка)

5.

02.04.

Екологічні групи рослин

Опрацювати § 47.

Дати відповідь на запитання на сторінці 177.

Виконати письмово:

Приклади рослин, які пристосовані до різних умов середовища:

- Морозостійкі;

- Світлолюбні;

- Тіньовитривалі;

- Теплолюбні;

- Холодолюбні;

- Вологолюбні;

- Посухостійкі.

( Довільно або у вигляді таблички, неменше 5 -ти

представників)

7 клас

1.

12.03.

Періоди та тривалість життя тварин

Завдання письмово:

У зошиті або на А4 скласти табличку, використовуючи додаткову інформацію (інтернет)

Якою може бути тривалість життя хребетних ьа безхребетних тварин. (Кількість видів необмежена, але не менше ніж по 20 представників). Мається на увазі : вид та тривалість життя цього виду у роках.

2.

17.03

Захист міні-проектів (на вибір):

Майстерність маскування.

Як бачать тварини.

Турбота про потомство.

Як тварини визначають напрям руху.

Використовуючи додаткову літературу, учням необхідно підготувати міні-проект на тему, яку вони виберуть. У міні-проекті повинна бути повністю висвітлена тема.

3.

19.03.

Особливості процесів життєдіяльності тварин

Для учнів надається самостійна робота, яку вони письмово виконують у зошиті.

4.

31.03.

Поведінка тварин у природі та методи її вивчення.

Опрацювати §§ 47,48.

Дати відповідь на запитання на сторінці 188 та 192.

Виконати письмово:

1. Що таке поведінка?

2. Яка наука вивчає поведінку тварин?

3. Які основні методи використовуються цією наукою?

5.

02.04.

Вроджена і набута поведінка тварин.

Лабораторне дослідження:

Спостереження за поведінкою тварин (вид визначається учителем).

Опрацювати § 49.

Дати відповідь на запитання на сторінці 197.

Виконати письмово:

1. Лабораторне дослідження

Тема: Спостереження за поведінкою тварин.

Для цього необхідно обрати об’єкт дослідження (тварину). Використовуючи метод спостереження учню необхідно описати поведінку тварини у зошиті.

8 клас

1.

12.03

Поняття про вищу нервову діяльність. Природжені механізми поведінки людини.

Опрацювати § 47.

Відповісти на запитання на сторінці 224.

Виконати письмово:

1. Що таке вища нервова діяльність, поведінка, безумовні рефлекси.

2. Які розрізняють основні види безумовних рефлексів?

2.

17.03.

Умовні рефлекси. Формування поведінкових реакцій людини

Опрацювати § 48.

Відповісти на запитання на сторінці 227.

Виконати письмово:

1. Що таке умовні рефлекси, гальмування умовного рефлексу, іррадіація, концентрація?

2. Порівняйте умовні та безумовні рефлекси.

3.

19.03.

Поняття про сигнальні системи. Мова, мислення, свідомість

Опрацювати § 49.

Відповісти на запитання на сторінці 231.

Виконати письмово:

1. Що таке мова, мислення, свідомість?

2. Охарактеризуйте фізіологічні основи мислення.

4.

31.03.

Навчання та пам’ять

Опрацювати § 50.

Відповісти на запитання на сторінці 235.

Виконати письмово:

1. Що таке навчання, пам'ять?

2. Охарактеризуйте види пам’яті.

5.

02.04.

Біологічні основи психофізіологічної індивідуальності людини

Опрацювати § 51.

Відповісти на запитання на сторінці 240.

Виконати письмово:

1. Що таке темперамент, характер, здібність, обдарованість?

2. Виконати дослідницький практикум:

Визначення особистого типу вищої нервової діяльності (темпераменту). Тест в інтернеті. (письмово в зошиті)

9 клас

1.

12.03.

Основи еволюційної філогенії та систематики.

Опрацювати § 45.

Відповісти на запитання на сторінці 190.

Виконати письмово:

1. Принципи філогенетичної систематики (з підручника).

2. Записати в зошит 5 царстворганізмів, які насиляють нашу планету.

3. Записати систематичне положення кота лісового у систематиці тваринного світу. Мається на увазі від найменшої систематичної одиниці до найвищої. ( Вид, рід, …, …,…, …,домен)

2.

17.03.

Неклітинні форми життя: віруси. Прокаріоти

Опрацювати § 46.

Дати відповідь на запитання на сторінці 195.

Виконати письмово:

1. Основні властивості вірусів (з підручника)

2. Характеристика вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ).

3. Значення бактерій в житті людини.

3.

19.03.

Еукаріоти: гриби, рослини, тварини.

Опрацювати § 47.

Дати відповідь на запитання на сторінці 200.

Виконати письмово:

1. Зробити в зошиті характеристику еукаріотів (гриби, рослини, тварини)

2. Відмінність у будові еукаріотів.

4.

31.03.

Екосистема. Різноманітність екосистем

Опрацювати § 48.

Дати відповідь на запитання на сторінці 204.

Виконати письмово:

1. Що таке екологія, екосистема, біоценоз.

2. Завдання екології (з підручника)

3. Охарактеризуйте видове різноманіття лісу.

5.

02.04

Харчові зв’язки, потоки енергії та колообіг речовин в екосистемах.

Опрацювати § 49.

Дати відповідь на запитання на сторінці 208.

Виконати письмово:

1. Охарактеризуйте непрямі зв’язки між популяціями різних видів.

2. Наведіть приклади 5 ланцюгів живлення

Кiлькiсть переглядiв: 114

Коментарi