Завдання з фізики для дистанційного навчання

7 клас

Дата

Тема

Дом. завд.

1

16.03

Розв’язування задач про тиск в рідинах, газах та твердих тілах.

Керуючись §22,23,24,25,26 повторити формули та поняття , та виконати письмово задачі в робочому зошиті ( на листку) впр. 22(2,3), впр.23(5,6),24(3,4), 25(6,9),26(6). Виконайте можливі досліди вдома із запропонованих після задач.

2

18.03

Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда

Опрацювати §27,(після можна подивитись відео урок на цю тему), усно відповісти на контрольні запитання, виконати в зошиті впр. 27(1-4), експерт. в кінці §27

3

30.03

Умови плавання тіл

Опрацювати §28, (після можна подивитись відео урок на цю тему), розглянути зразок розв’язання задачі, підсумки, контрольні запитання , письмово впр.28(1-5)

4

01.04

Навчальний проект

Підготувати 2 проекти на вибір на такі теми:

1.Розвиток судно – та повітроплавання.

2.Дослід Торрічеллі.

3.Спостереження за зміною атмосферного тиску.

4. Насоси.

Примітка. Підручник в Інтернеті: Фізика. 7 клас.

Автори: Бар’яхтар В. Г., Довгий С. О., Божинова Ф.Я.

Завдання з фізики для дистанційного навчання

8 клас

Дата

Тема

Дом. завд.

1

16.03

Паралельне з’єднання провідників

Опрацювати §32 (вивчити закономірності паралельного з’єднання формули, розглянути схеми ), дати відповіді на запитання до вивченого, вик. №257(вважати з’єднання паралельним)

2

18.03

Мішане з’єднання провідників

Опрацювати §32(розглянути схеми такого з’єднання резисторів на стор. 140, вивчити формулу для знаходження загального опору), вик. № 259,263

3

30.03

Мішане з’єднання провідників

Виконати № 266.

Підготувати проекти

1.Електрика в житті людини.

2.Сучасні побутові та промислові електричні прилади

4

01.04

Захист навчальних проектів

1.Електрика в житті людини.

2.Сучасні побутові та промислові електричні прилади.

Ознайомитись з інструкцією до лабораторної роботи №5

Завдання з фізики для дистанційного навчання

9 клас

Дата

Тема

Дом. завд.

1

13.03

Рух тіла під дією сили тяжіння: тіло рухається вертикально. Розв'язування задач

Опрацювати §34 стор.186-187, подивитись відео урок до даної теми

2

16.03

Рух тіла під дією сили тяжіння: початкова швидкість тіла напрямлена під кутом до горизонту Розв'язування задач

Опрацювати §34 стор.187-188, подивитись відео урок до даної теми

3

18.03

Рух тіла під дією сили тяжіння:тіло кинуте горизонтально

Опрацювати §34 стор. 188-189 подивитись відео урок до даної теми

4

20.03

Рух тіла під дією кількох сил. Розв'язування задач

Опрацювати §35, подивитись відео урок до даної теми

5

30.03

Розв'язування задач

Розглянути розв’язки задач №1-4 стор.191-195. Підготувати (два на вибір ) навчальні проекти згідно наступних уроків

6-7

01.04, 03.04

Захист навчальних проектів:

1.Людина і Всесвіт

2.Фізика в житті сучасної людини

3.Сучасний стан фізичних досліджень в Україні та світі

Повторити матеріал §32-35

Завдання з хімії для дистанційного навчання

7 клас

Дата

Тема

Дом. завд.

1

13.03

Колообіг Оксигену в природі. Озон. Проблема чистого повітря. Застосування та біологічна роль кисню. Навчальний проект №7 «Проблема забруднення повітря та способи розв’язування її.»

Опрацювати §29, виконати в зошиті 7,8 стор.138.

Хто не виконав – закінчити проект №7, підготувати захист.

2

17.03

Представлення результату Навчального проекту №8 «Поліпшення стану повітря у класній кімнаті під час занять.»

Опрацювати §30, виконати в зошиті 2,7,8 стор.142.

Підготувати навчальний проект №8, підготувати захист.

3

20.03

Вода, склад и молекули, поширеність у природі, фізичні властивості. Вода — розчинник.

Опрацювати §31, виконати в зошиті схему фізичних властивостей води (стор.146).

4

01.04

Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина.

Опрацювати §32, виконати домашній експеримент (стор.152).

5

03.04

Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини.

Розрахункові задачі

4. Обчислення масової частки, маси розчиненої речовини, маси і об’єму води в розчині.

Опрацювати §33, вивчити формулу масової частки речовини в розчині, за готовим алгоритмом розв’язати задачі № 8 і дані обчислень занести до таблиці(стор.156).

Примітка:

В Інтернеті, в кого немає, шукаєте Підручник О.Г. Ярошенко

Завдання з хімії для дистанційного навчання

8 клас

Дата

Тема

Дом. завд.

1

12.03

Фізичні властивості основ. Поширеність у природі та використання основ. Вплив на довкілля і здоров’я людини.

Опрацювати §24,виконати №184, проч. пункт для допитливих

2

13.03

Хімічні властивості нерозчинних основ: взаємодія з кислотами і розкладання внаслідок нагрівання.

Опрацювати §29,виконати №229. Демонстрації (див відео урок)

13. Добування і хімічні властивості нерозчинних основ

3

19.03

Хімічні властивості амфотерних гідроксидів: взаємодія з кислотами, лугами (в розчині, при сплавлянні).

Опрацювати §30, 31,виконати №247. Демонстрації (див відео урок)

14. Доведення амфотерності цинк гідроксиду

4

20.03

Фізичні властивості середніх солей. Поширеність у природі та використання середніх солей. Вплив на довкілля і здоров’я людини.

Демонстрації

15. Таблиця розчинності кислот, основ, амфотерних гідроксидів і солей.

Опрацювати §32. . Лабораторні досліди (див відео урок)

№4 «Взаємодія металів із солями у водному розчині»; №5 «Взаємодія солей з лугами у водному розчині.»; №6 «Реакція обміну між солями в розчині.»

Користуватись «Таблицею розчинності кислот, основ, амфотерних гідроксидів і солей».

5

02.04

Хімічні властивості середніх солей: взаємодія з металами, кислотами, лугами, іншими солями.

Опрацювати §32 стор. 179. Демонстрації (див відео урок)

17. Хімічні властивості солей.

6

03.04

Способи добування солей

Опрацювати §37

Завдання з хімії для дистанційного навчання

9 клас

Дата

Тема

Дом. завд.

1

13.03

Спирти .Отруйність метанолу й етанолу. Згубна дія алкоголю на організм людини. Гліцерин.

Опрацювати §26, 27. Звернути увагу на добування та застосування спиртів(стор 150) та гліцерину(стор 156).

2

17.03

Етанова (оцтова) кислота, її молекулярна і структурна формули, фізичні властивості.

Опрацювати §28, стор 156-159

3

20.03

Хімічні властивості етанової кислоти: електролітична дисоціація, дія на індикатори, взаємодія з металами, лугами, солями.

Демонстрації (див. відео урок)

9. Дія етанової кислоти на індикатори.

10. Взаємодія етанової кислоти з металами, лугами

Опрацювати §28, стор159.Підготуватись до представлення навчального проекту №13«Екотрофологія – наука про екологічно безпечне харчування.»

4

31.03

Застосування етанової кислоти

Представлення результатів навчального проекту №13«Екотрофологія – наука про екологічно безпечне харчування.»

Опрацювати §28, стор 160. Підготуватись до представлення навчального проекту №14«Виготовлення мила з мильної основи.»

5

03.04

Вищі карбонові кислоти: стеаринова, пальмітинова, олеїнова. Мило, його склад, мийна дія.

Навчальний проект №14 «Виготовлення мила з мильної основи.»

Опрацювати §29,виконати домашній експеримент

2.Порівняння мийної дії мила та прального порошку вітчизняного виробника

Кiлькiсть переглядiв: 129

Коментарi