У Ярешківському НВК працює різновікова група "Сонечко "

Девіз групи:

Я всміхаюсь сонечку: — Здрастуй, золоте! — Я всміхаюсь квітоньці — Хай вона цвіте! Я всміхаюсь дощику: — Лийся, мов з відра! Друзям усміхаюся — Зичу їм добра!

Вихователі працюють за програмою : " Українське дошкілля".Вихователем групи працює Максименко Наталія Миколаївна, помічником вихователя -Воблікова Ірина Іванівна. У групі створені всі необхідні умови для перебування малят. Працює їдальня, спальня, кімната для занять і відпочинку, дитяча площадка. Дивитись фото про життя вихованців тут, права і обовязки дітей у казках тут. Вихованці працюють у гуртках :" Гурток англійської мови для дошкільнят", "Будь здоровий малючок".

Дошкільна освіта є обов'язковою первинною складовою частиною системи безперервної освіти в Україні. (Закон України "Про дошкільну освіту" Ст. 4)

Основними завданнями законодавства України про дошкільну освіту є: забезпечення права дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти;
забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку системи дошкільної визначення змісту дошкільної освіти. (Закон України "Про дошкільну освіту" Ст.2)

Завданнями дошкільної освіти є:


збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини;виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля; формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду; виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; здійснення соціально-педагогічного патронату сім'ї. (Закон України "Про дошкільну освіту" Ст. 7)

Роль сім'ї у дошкільній освіті

Сім'я зобов'язана сприяти здобуттю дитиною освіти у дошкільних та інших навчальних закладах або забезпечити дошкільну освіту в сім'ї відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

Відвідування дитиною дошкільного навчального закладу не звільняє сім'ю від обов'язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі.

Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров'я, людської гідності. (Закон України "Про дошкільну освіту" Ст. 8)

Нормативно-правове забезпечення.

Закон України "Про дошкільну освіту".

Конвенція про права дитини.

Закон України "Про охорону дитинства".

Накази та листи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Наказ МОНмолодьспорту № 630 від 25.05.2012 р. "Про підготовку до початку 2012/2013 навчального року" тут

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.05.2012 № 1/9-388 "Про організацію роботи в ДНЗ у 2012-2013 навчальному році" «Про роботу дошкільних навчальних закладів у 2012/ 2013 навчальному році»".

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.05.2011 №1/9-389 "Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу" .

Лист МОНмолодьспорт України №1/9-517 від 19.07.12 "Інструктивно-методичні рекомендації щодо діяльності працівників психологічної служби у 2012/2013 н.р." тут

Пошук нормативних документів за органами влади та установами системи освіти України

Президент України

Кабінет Міністрів України

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Мала академія наук України

Головне управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації

Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів

Програма розвитку системи освіти Київської області
на 2011 – 2014

Проект „Дошкілля”

Мета проекту: забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних і фізичних особливостей, культурних потреб; формування у неї моральних норм; набуття життєвого соціального досвіду.

Завдання проекту:

сприяти розвитку та вдосконаленню мережі дошкільних навчальних закладів усіх типів і форм власності відповідно до освітніх потреб населення та демографічного прогнозування; створити умови для всебічного розвитку дітей дошкільного віку, враховуючи їх вікові та психофізичні особливості; забезпечити реалізацію Базового компоненту дошкільної освіти; модернізувати освітньо-виховну та управлінську діяльність в дошкільних навчальних закладах.

Пріоритети проекту: створення належних умов для функціонування системи дошкільної освіти, яка забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини, ґрунтується на поєднанні сімейного та суспільного виховання.

Очікувані результати:

піднесення якісних показників здоров’я дітей дошкільного віку; оптимізація мережі дошкільних навчальних закладів відповідно до потреб населення; забезпечення дошкільних навчальних закладів сучасним обладнанням, навчально-методичними матеріалами; підвищення якості навчально-виховного процесу з урахуванням досягнень науки; охоплення дітей дошкільного віку різними формами дошкільної освіти, забезпечення її якості та доступності; підготовка педагогічних кадрів для дошкільної освіти відповідно до сучасних потреб.

Кiлькiсть переглядiв: 686

Коментарi